top of page

Dutch Buckets system

מערכת דליים הולנדים
במערכות דליים הולנדים הצמחים שתולים בדליים נפרדים. הדלי מכיל מצע אינרטי. המים נשאבים ממאגר המים, מטפטפים על הדליים, ומשם מתנקזים ונאספים חזרה למאגר המים. מצע הגידול יכול להיות אבני טוף, פרליט (זכוכית געשית מותפחת), סיבי קוקוס, ואף ללא מצע כלל. בכל מקרה המצע אינו מכיל חומרי הזנה והוא מספק לשורשים אחיזה מכנית בלבד.

Slide5.JPG

יתרונות השיטה  👍

  • מצע למיקרואורגניזמים

על המצע האינרטי מתפתחת אוכלוסיית מיקרואורגניזמים מועילים, השומרים על הצמח מפני מחלות, מסייעים לו להתמודד עם עכות (כמו חמסינים), ומפרקים שאריות אורגניות במים והופכים אותן לדשן עבור הצמח.

  • גמישות רבה בסוגי הגידולים

בשיטה זו ניתן לגדל כל צמח – אפילו עצים. חקלאים משתמשים בשיטה זו לגידול שיחי עגבניות ופלפלים.

  • מערכת עמידה בפני תקלות והפסקות חשמל

המצע מחזיק לחות גם בזמן תקלה במשאבה. סביבת השורשים מוגנת ע"י המצע משינויים קיצוניים בטמפ'.

 

חסרונות השיטה  👎

  • מערכת יקרה ומורכבת

המערכת כוללת מס' גדול של אלמנטים, מחברים, צנרת, דליים ושולחן להגבהת הדליים – מה שמייקר את ההקמה והתשתית.

  • הצטברות של מלחים

מלחים מתמיסת ההזנה עלולים להצטבר על גבי המצע (בדומה לאבנית שנשארת בקומקום). בנוסף, יותר קשה לבצע חיטוי וניקוי של המערכת במקרה של התפתחות של זיהום או פטריה במצע.

bottom of page