top of page

DWC system

מערכת רפסודות צפות - Deep Water Culture
במערכות הידרופוניות מסוג רפסודות צפות הצמחים שתולים ברפסודות קלקר וממש צפים על פני המים. השורשים טבולים בתמיסת ההזנה. הרפסודה שומרת את הצמח בגובה קבוע ממפלס פני המים, ומשאבת אוויר מכניסה חמצן למים ומאפשרת לשורשי הצמחים לנשום.
 

Slide4.JPG

יתרונות השיטה  👍

  • מערכת זולה ופשוטה

המערכת בנויה מאמבט גידול ומשאבת אוויר בלבד. אין התעסקות עם סתימות צנרת או דליפות, מה שמוריד את התחזוקה למינימום.
 

  • מערכת עמידה בפני תקלות והפסקות חשמל

במקרה של הפסקת חשמל או תקלה במשאבה - הצמחים נשארים מוגנים בתוך המים ויכולים להחזיק מעמד במצב זה גם במשך ימים.
 

  • מרחב גדול לשורשים

ניתן לגדל צמחים עם נפח שורשים גדול כמו שיחי עגבניות ומלפפונים.
 

  • גוף מים גדול ויציב

כמות המים הגדולה מייצרת יציבות. שינויים בתמיסת ההזנה ובטמפרטורת המים הם מתונים והדרגתיים.

 

חסרונות השיטה  👎

  • מבנה מסורבל וכבד

לא ניתן לגדל בקומות, בדרך כלל האמבטיה ממוקמת על הרצפה בגלל העלות הכרוכה בהרמת האמבטיה לגובה שולחן. המשקל הכבד של המים מהווה מגבלה בהכנסת מערכת שכזו למרפסת בבניין קומות.
 

  • גוף מים גדול וקשה לוויסות

הצד השני של יציבות הוא חוסר גמישות: קושי בוויסות טמפרטורת המים או בשינויים מהירים הדרושים בתמיסת ההזנה. בנוסף, אם יש בעיה במים הדורשת את החלפתם - מדובר בכמות מים גדולה יחסית.

bottom of page