top of page

NFT system

מערכת תעלות - Nutrient Film Technique
במערכת הידרופונית מסוג NFT הצמחים מוכנסים לחורים בתעלה שבתחתיתה זורם זרם מים דקיק. המים מתנקזים חזרה למאגר, וממנו הם נשאבים חזרה אל התעלות וחוזר באופן רציף. תנועת המים מכניסה ומעשירה את המים בחמצן מומס מהאוויר, שנצרך בתורו ע"י השורשים. זוהי אחת השיטות הנפוצות והמוכרות ביותר.

Slide2.JPG
Slide3.JPG

יתרונות השיטה  👍

  • חיסכון בשטח

בשיטה זו ניתן לגדל אנכית בקומות! מתאים מאוד לגידול על קיר במרפסת, למשל.
 

  • סביבה עשירה בחמצן

זרם המים הדק בתעלה מייצר סביבה עשירה בחמצן ולחות עבור שורשי הצמח. ערבול המים התמידי מעשיר את המים בחמצן מומס.​

 

חסרונות השיטה  👎

  • הגבלה על סוג היבול

בגלל נפח הצינור הקטן, בשיטה זו ניתן לגדל בעיקר צמחים בעלי נפח שורשים קטן ומחזורי גידול קצרים: כמו חסה, קייל, ועלי בייבי.
 

  • התחממות המים בתעלות

תעלת הפלסטיק מתחממת בשמש וגורמת להתחממות המים במערכת. 

  • רגישות לתקלות חשמל

במערכת NFT, ברגע שעבודת המשאבה מפסיקה - המים בתעלה מתרוקנים ושורשי הצמח נשארים חשופים לאוויר היבש. תקלה שכזאת, אם תימשך מעל שעתיים ביום חם -  יכולה לגרום לנזק בלתי-הפיך לצמחים במערכת.
 

bottom of page